Img

Belgian Chihuahua Club, officieel erkend en aangesloten bij de KKUSH

Clubregels

Aangepaste rasstandaard 2019.

Fokreglement. (ingaande 1-1-2024)

Attest patella-onderzoek.

clubregels

 

Voor alle duidelijkheid attenderen wij u er op dat foto’s e.d. op deze website auteursrechtelijk beschermd zijn en niet gebruikt mogen worden zonder toestemming van de Belgian Chihuahua Club

© Copyright 2016 Belgian Chihuahua Club